Een ladder is niet zomaar gemaakt, aan professionele ladders zijn hoge eisen gesteld betreft het gebruik ervan. Om op een veilige manier te werken, zijn niet alleen eisen gesteld aan ladders, maar ook aan de manier van gebruik. Er is een speciale wet waarin staat waaraan het materiaal moet voldoen, en waar de gebruiker zich precies aan moet houden. Hier wordt aangegeven hoe je de ladders moet gebruiken op de werkplek, en hoe lang je er bijvoorbeeld mee mag werken.

Ladder

Regels voor de werkplek

Volgens de regels mag een ladder alleen worden gebruikt als er geen enkel andere mogelijkheid is om de werkplek te bereiken, hierbij mag je alleen een korte gebruiksduur hanteren. Op een project mag je maximaal 4 uur aanhouden effectieve statijd, voor trappen is dit 6 uur. Ook is de hoogte beperkt wat je met ladders mag bereiken, dit is namelijk 7,5 meter. Reikwijdte en de kracht die je nodig hebt tijdens de werkzaamheden zijn ook vastgelegd in de speciale wet.

Gebruik een ladder altijd veilig

Niet voor niets zijn er wetten en eisen gesteld aan het gebruik van een ladder, moet je gebruik maken van een ladder doe dit dan zorgvuldig. Ga nooit snel te werk door de ladder neer te zetten en verder nergens aan te denken, de meeste ongelukken gebeuren omdat er te gehaast wordt gewerkt. De ondergrond is een van de belangrijkste punten, deze moet stabiel en vlak zijn zodat je de ladder goed rechtop neer kunt zetten. De ladder hoort tegen een gevel ook onder een bepaalde hoek te staan, dit betekent dat je deze niet te steil of te schuin mag neerzetten.