Stamrecht bv is een recht dat je hebt op een periodieke uitkering. Je hebt dit recht op de uitkering wanneer je net bent ontslagen en ook recht hebt op een ontslagvergoeding. Deze uitkering komt voort vanuit een ontslagvergoeding die zonder inhouding van belasting in een BV is gestort. Als tegenprestatie voor het storten zal de stamrecht BV een uitkering toe hebben gezegd. Deze vorm van uitkering neemt een hoop voordelen met zich mee ten opzichte van banksparen en verzekeren. 

Verschillende voordelen die komen kijken bij stamrecht bv

Het oprichten bv is als je dit voor de eerste keer doet een erg ingewikkeld project. Je weet nog niet hoe alles te werk gaat en zult nog een hoop verschillende trucjes moeten leren. Dit werkt zo in alle markten en banen waar je aan de slag kunt. Anders dan bij banksparen of bij een verzekeringspolis kun je bij stamrecht bv vrij eenvoudig de hoogte van een uitkering laten variëren of laten stopzetten. Je kunt de uitkering na verloop van enkele uitkeringen ook al beëindigen als je dit zou willen.

Waar laat je het geld binnenkomen?

Je kunt als directeur van je eigen BV ook bepalen hoe en waar je het geld laat binnenkomen. Dit geeft je de mogelijkheid om te beleggen voor privé redenen. Bij banken zul je niet de mogelijkheid hebben om geld zomaar overal aan uit te geven als je dit zou willen. je krijgt dus door te kiezen voor stamrecht BV een stuk meer vrijheid dan bij een bank of verzekeringspolis.  

Depositogarantiestelsel

Er wordt in Nederland gebruik gemaakt van het depositogarantiestelsel. DIt houdt in dat er een systeem is dat zorgt dat je al je geld wat je op de bank hebt staan tot en met 100.000 euro terug krijgt bij faillissement. Dit geeft je garantie dat bij het failliet gaan van je bank je nog altijd zal kunnen rondkomen als het gaat om eerste levensbehoefte.  Dit werkt bij een BV echter anders. Hier is het zo dat ze uitgaan van een getal van 100.000 euro per persoon of rechtspersoon. Als jij en en je vrouw een onderneming hebben en zowel jullie als de bv zijn gekoppeld aan de rekening kun je 300.000 euro terugkrijgen bij faillissement. 

Als je jouw onderneming nog moet opstarten kun je er ook voor kiezen om dit bij stamrecht BV te doen. De financiering van je onderneming kun je regelen bij Stamrecht en dit kun je ook doen door middel van het vrijgekomen geld uit een bankspaar- of verzekeringsproduct